Følg vår blogg!

frokostseminar En god nedbemanning

Nedbemanninger er en del av organisatoriske endringer. Det kan være smertefullt, men om det gjennomføres på en ordentlig måte vil det kunne gjennomføres en god nedbemanning.

I forkant av en nedbemanningsprosess er det mange beslutninger som skal tas. Behovet for å sette retning og budskap til hele virksomheten og mellomlederne er viktig. Seminarets mål er å skissere en faglig kunnskapsramme som er nødvendig for å få en god nedbemanning. Nøkkelen til suksess er at:

 • Man har en felles forståelse om hvorfor det skal nedbemannes
 • Lederne forstår og kan håndtere de rekasjonene som oppstår under en slik prosess
 • Det juridiske reglementet må være på plass

Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition deler erfaringer og gir råd om hvordan HR og ledere bør gjennomføre en nedbemanningsprosess før, under og etter omstillingen, og vi viser eksempler på hvordan man bør ta vare på medarbeidere gjennom hele prosessen. 

Per Benonisen, partner og advokat i Advokatfirmaet DLA Piper, gir deg nødvendige juridiske innspill som må tas hensyn til i nedbemanningsprosesser. 

Aktuelle temaer

 • I forkant av en nedbemanningsprosess er det mange beslutninger som skal tas. Behovet for å sette retning og budskap til hele virksomheten og mellomlederne er viktig. 
 • Hvordan forbereder man seg på en nedbemanningsprosess?
 • Hvordan kommuniserer man en nedbemanning internt og eksternt?
 • Hvordan sørger vi for at behovene til virksomheten og de ansattes blir ivaretatt?
 • Hva forventes av ledere og tillitsvalgte?
 • Hvilke juridiske krav stilles til en nedbemanning?
  • Når kan virksomheten foreta en nedbemanning?
  • Hvordan best sikre at virksomheten sitter igjen med nødvendig/ønsket kompetanse?
  • Må man beholde de med lengst ansiennitet?
  • Når og hvordan må/bør tillitsvalgte/ansatte involveres i prosessen?

 

TID: TIRSDAG 17. JANUAR KL 08.30 - 10.30 

STED: AS3S LOKALER I AKERSGATA 1-5 OSLO (6. ETASJE)

Seminarets mål er å skissere en faglig kunnskapsramme som er nødvendig for å få til en god nedbemanning. Dette seminaret er tilpasset HR og ledere som jobber med omstilling og nedbemanning.

Vi serverer frokost og kaffe - velkommen!

Ønsker du å se seminaret live? Send en mail og du vil få tilgang.

send mail til as3 transition

Følg seminaret live!

Send en mail til AS3 Transition om at du ønsker å se på frokostseminaret live - og Klikk på videoen for å se mer

Påmelding

17. januar 2017

Akersgata 1-5, Oslo

Veibeskrivelse

KArt

Foredragsholdere

Bjørn Solend

Partner AS3 Transition 

Bjørn er partner i AS3 Transition og jobber til daglig med å hjelpe bedrifter før, under og etter nedbemanningsprosesser. Han har lang og bred erfaring innen omstilling og nedbemanning og hjelper HR og ledelsen med å gjennomføre en god nedbemanningsprosess. 

Salgsdirektør Bjørn Solend

per benonisen

Advokat og Partner i DLA Piper

Per Benonisen er leder av DLA Pipers arbeidsrettsavdeling og har mer enn 15 års erfaring med å rådgi bedrifter og arbeidstakere innenfor alle områder av dette fagfeltet.  Benonisen har bred erfaring og bistår klienter løpende innen individuell- og kollektiv arbeidsrett. Han har erfaring fra omfattende omorganiserings og nedbemanningsoppdrag. Han bistår også ved individuelle oppsigelser og avskjed og har lang erfaring med utarbeidelse av arbeidsavtaler så vel for ledere som øvrige ansatte.

bilde av advokat per benonisen

Nedbemanninger er en del av organisatoriske endringer. Det kan være smertefullt, men om det gjennomføres på en ordentlig måte vil det kunne gjennomføres en god nedbemanning.

I forkant av en nedbemanningsprosess er det mange beslutninger som skal tas. Behovet for å sette retning og budskap til hele virksomheten og mellomlederne er viktig. Seminarets mål er å skissere en faglig kunnskapsramme som er nødvendig for å få en god nedbemanning. Nøkkelen til suksess er at:

 • Man har en felles forståelse om hvorfor det skal nedbemannes
 • Lederne forstår og kan håndtere de rekasjonene som oppstår under en slik prosess
 • Det juridiske reglementet må være på plass

Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition deler erfaringer og gir råd om hvordan HR og ledere bør gjennomføre en nedbemanningsprosess før, under og etter omstillingen, og vi viser eksempler på hvordan man bør ta vare på medarbeidere gjennom hele prosessen. 

Per Benonisen, partner og advokat i Advokatfirmaet DLA Piper, gir deg nødvendige juridiske innspill som må tas hensyn til i nedbemanningsprosesser. 

Aktuelle temaer

 • I forkant av en nedbemanningsprosess er det mange beslutninger som skal tas. Behovet for å sette retning og budskap til hele virksomheten og mellomlederne er viktig. 
 • Hvordan forbereder man seg på en nedbemanningsprosess?
 • Hvordan kommuniserer man en nedbemanning internt og eksternt?
 • Hvordan sørger vi for at behovene til virksomheten og de ansattes blir ivaretatt?
 • Hva forventes av ledere og tillitsvalgte?
 • Hvilke juridiske krav stilles til en nedbemanning?
  • Når kan virksomheten foreta en nedbemanning?
  • Hvordan best sikre at virksomheten sitter igjen med nødvendig/ønsket kompetanse?
  • Må man beholde de med lengst ansiennitet?
  • Når og hvordan må/bør tillitsvalgte/ansatte involveres i prosessen?

 

hjemmeside til dla piper

AS3 Transition er en nordisk rådgivningsbedrift som hjelper bedrifter og medarbeidere gjennom jobbrelaterte endringer. Siden 1989 har mer enn 50 000 mennesker kommet videre i jobblivet på en god måte med støtte fra oss. Vi hjelper HR og ledelsen med å planlegge og gjennomføre prosessen, samt at vi hjelper overtallige ut i ny jobb.

les mer om as3