Følg vår blogg!

frokostseminar Endringer

Endringskapasitet som konkurransefortrinn

AS3 Transition i samarbeid med Bemanningsbyraaet Stavanger inviterer til frokostseminar 7. september: Hvilke grep kan ledere gjøre i et marked der innovasjon og kontinuerlig endring er helt nødvendig for organisasjoners overlevelse? På dette frokostseminaret deler vi våre perspektiver på hva som kjennetegner organisasjoner som vi mener vil lykkes best i å nå sine mål i årene fremover.

Norske virksomheter opplever i dag et betydelig endringstrykk og blir utfordret på at de må endre seg raskere, hyppigere, mer omveltende og med færre ressurser. Ofte kan både ledere og medarbeidere oppleve at den forrige endringsprosessen ikke engang har landet før den neste blir annonsert. Dette kan føre til at organisasjonen lammes av endringstrøtthet og ikke klarer å opprettholde den smidigheten som det stadig økende endringstempoet krever.

Vi erfarer at selv at når både medarbeidere og ledere har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen skal nå målene sine, evner de ikke alltid å se virksomhetens strategi i sammenheng med den enkeltes atferd, vaner og gjøremål. Vi tror på lederes evner til å skape kontinuerlig og varig atferdsendring hos sine medarbeidere, forutsatt at de får trening i de nødvendige redskapene som trengs for å lykkes. Samtidig ser vi at de fleste organisasjoner er avhengig av å utfordre seg selv på områder som organisasjonskultur, ledelsespraksis og etablerte strukturer for å kunne styrke endringskapasiteten. På frokostseminaret deler vi våre perspektiver på hvordan dette kan gjøres i praksis.

TID: 07.09.17 kl 08:30 - 10:30

STED: Bemanningsbyraaet, Luramyrveien 40

Vi serverer frokost og kaffe fra kl 08.15. Seminaret starter kl 08.30. Velkommen!

Seminaret er forbeholdt kunder, kunderelasjoner og bedrifter med mer enn 10 ansatte. 

Endringsledelse

AGENDA

  • Hvordan kan dagens krav til økt endringskapasitet bli et konkurransefortrinn?
  • Hvilke kulturelle, strukturelle og ledelsesmessige grep kan gjøres for å oppnå økt endringsdyktighet? 
  • Hva kjennetegner organisasjoner som lykkes?
  • Få et innblikk i AS3s perspektiver og treningsmetodikk i praktisk endringsledelse
  • La deg inspirere til å endre praksis!

Påmelding

7. september

Foredragsholdere

Martine Austad Langberg 

Organisasjonspsykolog i AS3 Transition

ENDRINGSLEDELSE | AS3 TRANSITION
Coach og lederutvikler Martine Austad Langberg

Turid Odette Aasen

Endringsleder og rådgiver i AS3 Transition i Stavanger

Yngvar sjoner på linkedin
Karriererådgiver Turid Odette Aasen

srydxfu

ANette Wilstrup

Daglig Leder i Bemanningsbyraaet Stavanger

Bemanningsbyraaet Stavanger
bilde av