Følg vår blogg!

Endringskapasitet som Konkurransefortrinn

Velkommen til frokostseminar!

HR får en sentral posisjon i arbeidet med å utvikle en bedriftskultur for fremtiden. Å likestille mennesker og resultater er selve nøkkelen i dette arbeidet. Hvilke grep kan ledere og HR gjøre i et marked der innovasjon og kontinuerlig endring er helt nødvendig for organisasjoners overlevelse? På vårt frokostseminar deler vi våre perspektiver på hva som kjennetegner organisasjoner som vi mener vil lykkes best i å nå sine mål i årene fremover.

Norske virksomheter opplever i dag et betydelig endringstrykk og blir utfordret på at de må endre seg raskere, hyppigere, mer omveltende og med færre ressurser.

Arbeidslivet er i endring. Noen kaller det digitaliseringens tid. Utviklingen går fort, ja, fortere enn før. Mye fortere. Forretningsmodeller varer kortere. Ofte kan både ledere og medarbeidere oppleve at den forrige endringsprosessen ikke engang har landet før den neste blir annonsert. Dette kan føre til at organisasjonen lammes av endringstrøtthet og ikke klarer å opprettholde den smidigheten som det stadig økende endringstempoet krever.

Vi erfarer at selv når både medarbeidere og ledere har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen skal nå målene sine, evner de ikke alltid å se virksomhetens strategi i sammenheng med den enkeltes atferd, vaner og gjøremål.

Vi tror på lederes evner til å skape kontinuerlig og varig atferdsendring hos sine medarbeidere, forutsatt at de får trening i de nødvendige redskapene som trengs for å lykkes. Samtidig ser vi at de fleste organisasjoner er avhengig av å utfordre seg selv på områder som organisasjonskultur, ledelsespraksis og etablerte strukturer for å kunne styrke endringskapasiteten. På frokostseminaret deler vi våre perspektiver på hvordan dette kan gjøres i praksis. 

Tid og sted - NB FULLTEGNET

Tid: Tirsdag 26. september 08.30 - 10.30

Sted: Akersgata 1-5, Oslo

Vi serverer frokost og kaffe fra kl 08.15. Seminaret starter 08.30. Påmelding i skjemaet nedenfor.

Seminaret er forbeholdt HR og ledere. 

Agenda

Alle vet at dagens arbeidsliv utfordrer individer og organisasjoner på å håndtere kontinuerlig endring.  

På dette seminaret gir vi deg et innblikk i følgende:

  • Hvordan utfordrer tiden vi lever i  vår grunnleggende forståelse av hvordan en organisasjon kan og må fungere?
  • Hvordan jobbe med egen organisasjon for endre måten den fungerer på slik at den blir mindre sårbar for raske endringer.
  • Hvordan jobbe med både ledere og medarbeidere i slik organisaasjonsutvikling.

Seminaret er nå fulltegnet. 

Ønsker du et møte med oss - ta gjerne kontakt med Einar på ewj@as3.no

Foredragsholdere

Einar Wergeland-Jenssen

Organisasjonspsykolog

Einar er administrerende direktør i AS3 Transition. Han er utdannet psykolog – med fordypning i organisasjonspsykologi. Einar har 20 års erfaring innen organisasjons- og lederskapsutvikling – både som leder og konsulent.

Einars blogg om HR og Digitalisering
Einar Wergeland-Jenssen

Yngvar Sjoner

Head of Change Capacity

Yngvar har 22 års erfaring som organisasjonspsykolog, leder-/ organisasjonsutviklingskonsulent og senior HR-leder, hvorav 18 er i internasjonal og flerkulturell sammenheng.

Yngvar har fokusert på lederutvikling og organisasjonsutvikling for økt verdiskaping og gjennomføring av forretningsstrategi i praksis. Hans brede erfaring og tunge faglige utgangspunkt gjør at han evner å hjelpe ledere til å skjære igjennom for å kunne lykkes med det vesentligste i endrings- og utviklingstiltakene i organisasjonen.

Yngvars blogg om endring av atferd
Yngvar Sjoner - endringsleder