Følg vår blogg!

HR-rollen og digitalisering 27. august Følger du og dine kollegaer med?

Velkommen til webinar!

Din virksomhet arbeider med digitalisering i ulike former. Alt fra robotisering, ny og effektiv programvare til systematisering av masterdata. Hva gjør så HR med dette i sin egen avdeling? Er HR en del av den generelle digitaliseringen som skjer i din virksomhet? Vi i AS3 har intervjuet over 50 HR-grupper om hvordan digitalisering endrer arbeidsoppgaver og kompetansekrav til HR. I intervjuene kommer det frem at mange opplever at det er krevende å henge med på den digitale utviklingen. De vanligste begrunnelsene er:

  • Har ikke tid
  • Ikke riktig å prioritere dette nå
  • Usikker på den nye kompetansen

Vi ønsker i dette webinaret å hjelpe HR litt på vei mot et mer digitalt tankesett. Vi vil blant annet snakke om:

  • Trender innen HR med fokus på digitalisering
  • Ideer og innspill til hvordan digitalisere f.eks. lederutvikling, opplæring og medarbeiderutvikling.
  • Hvordan kan man ta det første steget mot et sterkere digitalt tankesett hos den enkelte HR-medarbeider?
  • E-læring et riktig steg i digital retning? 

Tidspunkt: Tirsdag 27. august kl. 09:00-09:45           

Ta gjerne med IT-leder eller andre i din virksomhet også (seminaret er forbeholdt HR og ledere). 

Meld deg på i linken under. Du vil bli god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Velkommen til et spennende webinar om et svært aktuelt tema.

Meld deg på webinaret her

Foredragsholdere

Tirsdag 27. august

Mats Langfeldt Dahlback

Seniorrådgiver i AS3 Transition

Mats er forretningsutvikler i AS3 og jobber i skjæringspunktet mellom fag, teknologi, og design i AS3. Han er engasjert i utviklingsprosjekter både lokalt i Norge og hovedkontoret i Danmark, i tillegg til å jobbe tett med kunder i større omstillingsprosjekter.  

mats på linkedin
Mats Langfeldt Dahlback

Bjørn Solend

Partner og seniorrådgiver AS3 Transition

Bjørn jobber til daglig med å hjelpe virksomheter med ulike endringsprosesser, gjerne knyttet til digitalsering. Han har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter. 

blogg om hr og digitalisering
Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger