Meld deg på våre webinarer!

Webinar 28. januar Hvordan følge opp medarbeidere gjennom digitale løsninger?

Velkommen til webinar med AS3 Transition tirsdag 28. januar

Virksomheter har som regel mange dyktige medarbeidere, men også noen som ikke fungerer på en tilfredsstillende måte. Som arbeidsgiver er man forpliktet til å tilrettelegge for at medarbeideren skal finne sin plass og utføre arbeidsoppgavene sine i tråd med arbeidsgivers forventninger. Vi spør oss:

  • Hvordan kan lederen motivere seg selv, og hvordan kan vi få lederne til å ta fatt på de vanskelige samtalene?
  • Hvordan håndterer man medarbeidere som ikke presterer i henhold til virksomhetens krav og vilkår? Finnes det eksempler på gode fremgangsmåter for oppfølgning?
  • Hva skjer når arbeidsgiver har tilrettelagt og gitt mulighet til forbedring, men ingenting skjer hos medarbeideren?
  • Kan digitale løsninger dyktiggjøre ledere i vanskelige samtaler?
  • Demonstrasjon av AS3 Transitions e-læringsløsning

I dette webinaret gir Bjørn Solend og Anna Svanberg praktiske tips til HR og ledere som har medarbeidere som ikke presterer tilfredsstillende. Det vil bli lagt vekt på god og tydelig kommunikasjon og råd om bruk av digitale verktøy for å støtte prosessen.

Tidspunkt: Tirsdag 28. januar kl. 09.00 - 09:45. 

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Ta gjerne med IT-leder eller andre i din virksomhet også

Velkommen til et spennende webinar om et svært aktuelt tema!

 

 

meld deg på webinaret her

Foredragsholdere

Webinar 28. januar

Bjørn Solend

Partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Bjørn jobber til daglig med å hjelpe virksomheter med ulike endringsprosesser, gjerne knyttet til digitalsering. Han har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter. 

bjørn på linkedin
Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Anna Svanberg

Seniorrådgiver

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling.

anna på linkedin
Jeg har selv stått i krevende endringsprosesser, og har kjent hvor vanskelig det kan være å lede i endring. Det å kunne bidra til at ledere og organisasjoner lykkes med de endringene de står i engasjerer meg. Anna Svanberg
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger