Følg vår blogg!

Frokostseminar 28. september 2017 Den nye statsansatteloven

Hvordan følge opp statsansatte som ikke presterer?

Statlig sektor har mange dyktige medarbeidere, men også noen som ikke fungerer på en tilfredsstillende måte. Som arbeidsgiver er man forpliktet til å tilrettelegge for at medarbeideren skal finne sin plass og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med arbeidsgivers rimelige forventninger. AS3 Transition og Advokatfirmaet Hjort erfarer at statlig sektor både følger opp og omplasserer medarbeidere, og likevel forblir arbeidsutførelsen mangelfull. Vi spør oss:

  • Hvordan kan lederen motivere seg selv, og hvordan kan vi få lederne til å ta fatt i de vanskelige samtalene?
  • Hva er en sviktende eller mangelfull arbeidsprestasjon?
  • Hvordan håndterer man medarbeidere som ikke presterer i henhold til virksomhetens krav og vilkår? Finnes det eksempler på gode fremgangsmåter for oppfølgning?
  • Hva sier den nye statsansatteloven om medarbeideres manglende prestasjoner? Når kan eller bør sviktende arbeidsprestasjoner lede til en oppsigelsesprosess?

I dette frokostseminaret gir AS3 Transition praktiske tips til HR og ledere i statlig sektor som har medarbeidere som ikke presterer tilfredsstillende. Det vil bli lagt vekt på god og tydelig kommunikasjon. Thomas Keiserud, advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort, vil deretter bl.a. presentere mulige fremgangsmåter for oppfølgning av medarbeidere i slike situasjoner. Videre vil han se nærmere på spørsmålet om når en oppsigelsesprosess kan eller bør igangsettes som følge av vedvarende svikt i arbeidsprestasjoner, i lys av reglene i den nye statsansatteloven.

Påmelding i skjema nedenfor.

Tid og sted

Tidspunkt: Torsdag 28. september kl 08.30 – 10.30.

Sted: AS3 Transition, Akersgata 1-5, Oslo

Vi serverer frokost og kaffe fra kl 08.15. Seminaret starter kl 08.30 – velkommen!

Seminaret passer for deg som jobber i offentlig sektor og har leder- eller HR ansvar. 

Påmelding

Foredragsholdere

28. september

Kristin Weholt

Rådgiver i AS3 Transition

Kristin er rådgiver innen karriere, omstilling, nedbemanning og outplacement, som innebærer at hun bistår ledere og HR med å gjennomføre gode omstillings- og nedbemanningsprosesser. Hun har ansvar for større og mindre kunder i AS3 Transition, og er også outplacementrådgiver og hjelper personer som er i outplacementprogram hos oss videre i deres karriere. Kristin har spesielt fokus på omstilling og endring i offentlig sektor

Les Kristins blogg om avvikling i offentlig sektor
Kristin Weholt

Thomas Keiserud

Partner i Advokatfirmaet Hjort

Thomas har bred arbeidserfaring fra Wikborg Rein, Justisdepartementets lovavdeling, Regjeringsadvokaten, LOs juridiske avdeling, Statoils arbeidsrettsavdeling og NHOs forhandlingsavdeling, både innen privatrettslige og offentligrettslige fagområder.   Han har særlig kompetanse innen kollektiv og individuell arbeidsrett, prosedyre og offentlig rett. Thomas bistår både private og offentlige virksomheter, samt privatpersoner

Thomas Keiserud
Thomas Keiserud. partner i Hjort
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger