Følg vår blogg!

Hvordan gjennomføre en god nedbemanning? Frokostseminar i Bergen

Hvorfor er det viktig med gode nedbemanningsprosesser?

Nedbemanninger er en del av organisatoriske endringer. Det kan være smertefullt, men om nedbemanningsprosessen planlegges og gjennomføres på en ordentlig måte vil prosessen kunne ende godt.

Velkommen til et interessant og kostnadsfritt frokostseminar hos Advokatfirmaet Schjødt 28. september!

Hva vil du få i dette frokostseminaret?

I dette seminaret hjelper vi med å sette retning og forholde seg til samme budskap til hele deres virksomhet, inkludert mellomledere. Målet med seminaret er å gi deg som leder/HR grunnlag for så skissere en faglig kunskapsramme som er nødvendig for å kunne gjennomføre en "god" nedbemanningsprosess.

Bjørn Solend og Tore Næss i AS3 Transition deler erfaringer og gir råd om hvordan HR og ledere bør planlegge og gjennomføre en nedbemanningsprosess. I AS3 Transition er vi opptatt av at enhver medarbeider og leder skal bli ivaretatt under omstillingsprosesser. Vi går derfor gjennom hvordan man leder gjennom en nedbemanningsprosess og hvordan vi hjelper overtallige medarbeidere ut i ny og riktig jobb.

Advokatfullmektig Kristine-Yr Grøntvedt og Belinda Jensen i Advokatfirmaet Schjødt  gir deg nødvendige juridiske innspill som må tas hensyn til. 

Aktuelle temaer:

  • Hvordan gjennomføre en god nedbemanningsprosess fra A-Å
  • Hvordan forbereder man seg på en nedbemanningsprosess?
  • Hvordan kommuniserer bedriften før, under og etter nedbemanningen
  • Hvordan ivareta overtallige og hva innebærer egentlig outplacement
  • Hva er forventet av leder og tillitsvalgt?
  • Hvilke juridiske krav stilles til en nedbemanning?

Seminaret er forbeholdt ledere og HR, og dere som jobber med omstilling og nedbemanning i bedrifter

Tid og sted

Tid: 28. september kl 09.00 - 11.00

Vi serverer frokost og kaffe fra kl 08.30. Seminaret starter 09.00.

Sted: Hos Advokatfirmaet Schjødt i Bergen

Ny adresse fra 1. september: C. Sundts gate 17, 5004 Bergen

Grieg Gaarden, ved Hotell Admiral.

Du vil kunne benytte Schjødts egen private inngang som ligger i Altonagaten, sidegaten mot Sonans, eventuelt kan hovedinngangen benyttes.

Påmelding i skjemaet.

Vi serverer frokost og kaffe fra kl 08.30. Seminaret varer fra 09.00-11.00.

Påmelding

Til frokostseminar i Bergen 28. september

Foredragsholdere

28. september i Bergen

Bjørn Solend

Partner og Seniorrådgiver i AS3 Transition

Bjørn er partner i AS3 og jobber til daglig med å hjelpe bedrifter før, under og etter nedbemanningsprosesser. Han har lang og bred erfaring innen omstilling og nedbemanning, og hjelper HR og ledelse med å gjennomføre en god nedbemanningsprosess. 

Mail

 

Bjørn Solend
Bjørn Solend

Tore Næss

Regionsansvarlig og outplacementrådgiver i AS3 Transition Bergen

Tore har jobbet med outplacementrådgivning og endringsledelse i AS3 Transition siden 2015. Han har lang og bred erfaring innen HR og lederutvkling fra Statoil. 

Tore Næss outplacementrådgiver i Bergen

Kristine-Yr Grøntvedt

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt, Avd. Bergen

Kristine-Ýr er tilknyttet Schjødts gruppe for fast eiendom og avdeling arbeidsliv. Hun kommer fra oljeserviceselskapet Subsea 7, hvor hun jobbet som bedriftsintern jurist med kontraktsrett, selskapsrett men med hovedfokus på arbeidsrett.

I stillingen som "Legal Counsel – HR" de siste tre årene i Subsea 7, bisto Kristine ledelsen og  HR i blant annet tarifforhandlinger, håndtering av utenlandsk arbeidskraft, ansatterepresentasjon og daglig rådgivning. Hun arbeidet også inngående med større nedbemanninger over flere år. Kristine-Ýr har også jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med tilsvarende fagområder som i Subsea 7. 

Kristine-yr Grøntvedt
Kristine-Yr-Grøntvedt Advokatfullmektig

Belinda Jensen

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt

Belinda arbeider primært i skattegruppen, men er også tilknyttet avdeling for arbeidsliv.

Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2012, med blant annet skatterett og arbeidsrett som spesialfag. Før Belinda begynte i Schjødt arbeidet hun i Sentralskattekontoret for storbedrifter, hvor hun hadde ansvar for ligning, veiledning og kontroll av store konsern.  Fra tidligere har hun også erfaring fra Skatt vest.

Belinda Jensen i Schjødt
Belinda Jensen advokatfullmektig