Følg vår blogg!

Hvordan jobber vi evidensbasert med Lederutvikling

Velkommen til webinar med AS3 Transition

Hvordan jobbe evidensbasert med lederutvikling?

De senere årene har det vært mange diskusjoner om hvorvidt lederutvikling virker. Svaret fra forskningen er ja, lederutvikling virker – hvis det gjøres rett. Vi i AS3 har i de senere år jobbet fokusert for å knekke «lederutviklingskoden» - det vil si hvordan bør vi drive effektfull lederutvikling basert på beste tilgjengelige kunnskap på feltet. Lederutvikling som bidrar til bedre resultater for virksomheten. I dette webinaret skal vi blant annet drøfte;

  • Hvilke faktorer i lederutvikling bidrar til effekt?
  • Hvilken etablert praksis innen lederutvikling gir lite effekt og hvilke endringer bør innarbeides for å skape bedre effekt?
  • Hvordan kan digitale verktøy øke effekten på ulike lederutviklingsprogram?
  • Hva sier forskningen om bruk av feedback/coaching/gruppeundervisning?

Tidspunkt: tirsdag 21. april kl. 09:00-09:45

Webinaret er kostnadsfritt.

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Underveis vil du kunne sende spørsmål til Monica. Vi besvarer spørsmål mot slutten av webinaret.

Velkommen!

meld deg på her

Foredragsholdere

Tirsdag 21. april

Einar Wergeland-Jenssen

Administrerende direktør i AS3 Transition

Einar er organisasjonspsykolog og daglig leder i AS3 Transition Norge. Han har 23 års erfaring med lederutvikling og omtrent like mye erfaring fra offentlige som private kunder. I dette seminaret vil han dele raust av sine erfaringer og samtidig peke på nye kloke grep fremover.

les mer om einar
Einar Wergeland-Jenssen

Bjørn Solend

Partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Bjørn jobber til daglig med å hjelpe virksomheter med ulike endringsprosesser, gjerne knyttet til digitalsering. Han har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter. 

les mer om bjørn
Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Hvor er vi?

Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi har kontorer i flere byer i Norge.

les mer om hvor du finner oss
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger