Følg vår blogg!

tirsdag 14. april Intern mobilitet

Velkommen til webinar om intern mobilitet 14. april

Vet du hvilken kompetanse virksomheten din trenger om 3 – 5 år? Hvem sitt ansvar er det å sørge for at den rette kompetansen er på rett plass til rett tid? Og hvordan skal du egentlig kunne planlegge for dette i et arbeidsliv hvor endringer skjer oftere og raskere?

AS3s erfaringer er at de mest tilfredse og verdifulle ansatte er de som selv medvirker til å skape en karrierefremgang hvor de føler at de bruker sin kompetanse riktig, og får nye og viktige utfordringer. Samtidig vet de færreste hvordan de faktisk skal gjennomføre det i praksis og ledere synes det er vanskelig å forutsi hva de trenger.
 
I dette webinaret ser Jannecke Bugge, leder for Karriereutvikling og nedbemanning i AS3, og Monica Lærum Svegård, rådgiver i AS3, nærmere på:

  • Trender som endrer måten vi jobber på og hvordan de påvirker krav til kompetanse.
  • Hvilken type organisasjonskultur kan støtte oppunder intern mobilitet?
  • Hvordan skape og legge til rette for at kompetanseutvikling blir et gjensidig ansvar?

 Tidspunkt: Tirsdag 14. april kl. 09.00 – 09.45

Webinaret er kostnadsfritt.

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Underveis vil du kunne sende spørsmål til Jannecke og Monica, som besvarer spørsmål mot slutten av webinaret.

Velkommen!

meld deg på her

Foredragsholdere

Tirsdag 14. april

Monica Lærum Svegård

Rådgiver i AS3 Transition

Monica er rådgiver og coach innen karriere, omstilling og jobbrelaterte endringsprosesser for enkeltpersoner og virksomheter. Det innebærer blant annet prosjektkoordinering og veiledning i samarbeid med store og små kunder i forbindelse med outplacement og karrierecoaching, for å sikre at hver enkelt medarbeider opplever nødvendig trygghet og inspirasjon i sin endringsprosess.

les mer om monica
Monica Lærum Svegård

Jannecke Bugge

Seniorrådgiver og Leder Karriereutvikling og nedbemanning

Jannecke holder ledertrening i grupper, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

les mer om jannecke
Jannecke Bugge
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger