Følg vår blogg!

WEbinar om lederutvikling 22. oktober Lederutvikling «on demand» – skaper det bedre effekt?

Velkommen til webinar med AS3 Transition tirsdag 22. oktober!

90 % av læringen fra en ledertreningsworkshop går tapt etter et år dersom du ikke får noen form for oppfølging og mulighet til å repetere det du har lært. Utviklingen av digitale flater for læring påvirker oss alle. Kan man kombinere tradisjonelle læringsmetoder med det digitale? Vi i AS3 Transition har sett på hvordan mange virksomheter jobber med dette temaet, og vil dele denne erfaringen med deg. I webinaret tar vi blant annet opp følgende temaer:

  • Hvilke muligheter gir digital læring i lederutvikling?
  • Hvorfor gir læring «on demand» bedre effekt?
  • Hvordan forebygge læringsforfall med digital læring?
  • Kan digital ledertrening skape bedre effekt og lavere kostnader – og om så – hvordan?
  • Noen praktiske eksempler: Hvordan trene ledere i å håndtere krevende medarbeidere? Hvordan gi virkningsfull feedback?

I dette webinaret gir Einar Wergeland-Jenssen, organisasjonspsykolog og daglig leder i AS3 Transition, praktiske tips til HR og ledere om hvordan digital ledertrening kan fungere, og hvordan man supplerer dette med mer tradisjonelle læringsmetoder. Videre vil Mats Langfeldt Dahlback, digital fag- og forretningsutvikler i AS3 Transition, vise eksempler på hvordan digitale treningsprogrammer kan bygges opp.

Tidspunkt: Tirsdag 22. oktober kl 09.00 - 09.45

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen.

meld deg på webinaret her

Foredragsholdere

Webinar 22. oktober

Einar Wergeland-Jenssen

Einar er organisasjonspsykolog og daglig leder i AS3 Transition Norge. Han har 23 års erfaring med lederutvikling og omtrent like mye erfaring fra offentlige som private kunder. I dette seminaret vil han dele raust av sine erfaringer og samtidig peke på nye kloke grep fremover.

einar på linkedin
Administrerende direktør Einar Wergeland-Jenssen

Mats Langfeldt Dahlback

Mats er digital fag- og forretningsutvikler i AS3 og jobber i skjæringspunktet mellom fag, teknologi, og design. Han er engasjert i utviklingsprosjekter både lokalt i Norge og ved hovedkontoret i Danmark, i tillegg til å jobbe tett med kunder i større ledertreningsprosjekter.  

MATS på linkedin
Mats Langfeldt Dahlback
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger