Følg vår blogg!

frokostseminar 25. april 2016 Nedbemanning for viderekomne

Omstilling og nedbemanning for viderekommende - de viktigste dommene de siste årene

Dagens endringstrykk fører til at omstilling og nedbemanning er en del av mange ansatte, ledere og virksomheters hverdag.

AS3 Transition og Brækhus Advokatfirma DA vil gi deg kunnskap om gjeldende rettspraksis slik at nedbemanninger kan gjennomføres på en ordentlig og korrekt måte.

Seminaret har blitt arrangert tre ganger tidligere med stor suksess.

Vi gir deg innsikt i blant annet:

  • Kan retten overprøve bedriftens økonomiske vurdering om når det er behov for nedbemanning?
  • Hvilke utvelgelseskriterier kan og bør man bruke?
  • Hvordan bestemme utvalgskretsen?
  • Kan en oppsigelse gis pr. e-post?
  • Hvem har kompetanse til å beslutte oppsigelse i et konsern?
  • Bedriftens vanskelige driftssituasjon vs. retten til å stå i stilling under rettslig prosess?
  • Er en sykemeldt medarbeider beskyttet mot oppsigelse grunnet nedbemanning?

 

Tid: Tirsdag 25. april 2017 kl 08.30 - 11.00 

Sted: AS3s lokaler i Akersgata 1-5 Oslo (6. etasje)

Pris: Gratis

Vi serverer frokost og kaffe fra 08.15, seminaret starter 08.30. Velkommen!

Påmelding nedbemanning for viderekomne

25. april 2017

Akersgata 1-5, Oslo

Veibeskrivelse

KArt

Foredragsholdere

Kristin weholt

Seniorrådgiver outplacement og nedbemanning i AS3 Transition 

KRistiner rådgiver innen karriere, omstilling, nedbemanning og outplacement, som innebærer at hun bistår ledere og HR med å gjennomføre gode omstillings- og nedbemanningsprosesser. Kristin har ansvar for større og mindre kunder i AS3 Transition. Hun er også outplacementrådgiver og hjelper personer som er i outplacementprogram hos AS3 Transition videre i deres karriere.

Les mer om Jannecke Bugge
Kristin Weholt

eirin simonsen

Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma DA

Simonsen leder Arbeidslivavdelingen i Brækhus Advokatfirma. Simonsen arbeider i hovedsak med arbeidsrett og fast eiendom. Hun bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidsrettslige spørsmål. Hun bistår virksomheter med løpende rådgivning i personalspørsmål og omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, samt tvisteløsning og forhandlinger.

les mer om eirin simonsen
Advokat Eirin Simonsen

Bjørn Jacobsen

Advokat og partner i Brækhus Dege Advokatfirma DA

Bjørn Jacobsen arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. Han har betydelig erfaring med å forhandle og løse saker vedrørende opphør av arbeidsforhold, herunder omstilling- og nedbemanning. I tillegg arbeider han mye med blant annet arbeidstid, permittering, virksomhetsoverdragelser, konkurrerende virksomhet, inngåelse- og endring av arbeidsavtaler, tariffspørsmål og arbeidskamp.

les mer om bjørn jacobsen
Advokat Bjørn Jacobsen

Brækhus Advokatfirma har inngående bransjekunnskap, og stadig flere ser verdien av løpende å drøfte HR-relaterte spørsmål med oss. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid med våre advokater med annen spesialkompetanse. På den måten får våre klienter til enhver tid få best mulig ekspertise innen et hvert fagområde.

Brækhus er anbefalt innen området arbeidsrett av blant annet Legal 500. Våre advokater holder regelmessig foredrag innenfor arbeidsrettslige emner.

hjemmeside brækhus

AS3 Transition er en nordisk rådgivningsbedrift som hjelper bedrifter og medarbeidere gjennom jobbrelaterte endringer. Siden 1989 har mer enn 50 000 mennesker kommet videre i jobblivet på en god måte med støtte fra oss. Vi hjelper HR og ledelsen med å planlegge og gjennomføre prosessen, samt at vi hjelper overtallige ut i ny jobb.

les mer om as3