Følg vår blogg!

frokostseminar 23. oktober i Stavanger Slik følger du opp medarbeidere med arbeidsrelatert sykefravær

Velkommen til gratis frokostseminar med AS3 Transition, advokatfirmaet Schjødt og Bemanningsbyraaet/Qualified Professionals i Stavanger!

I arbeidet med å redusere sykefraværet er det mye arbeidsgiver selv kan gjøre. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt skyldes 15 % av alt legemeldt sykefravær psykososiale og organisatoriske forhold ved arbeidsplassen. Likevel opplever vi at mange virksomheter strever med å forebygge mistrivsel og stress som fører til sykefravær. Oppfølgingen av den sykemeldte er ofte ikke god nok til å få medarbeideren varig tilbake i jobb.

I dette frokostseminaret ser vi nærmere på:

  •        Hvordan påvirker mistrivsel og stress medarbeiderens arbeidsevne?
  •        Hvordan gjennomføre gode samtaler med medarbeidere som har hyppige sykefravær?
  •        Hva sier jussen om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?
  •        Når er det adgang til å si opp en medarbeider med høyt sykefravær?

Kristin Weholt, fagansvarlig for tjenester vedrørende stressmestring i AS3, vil gå gjennom forskning som tar for seg prestasjon under mistrivsel og stress. Deltakerne vil også få noen praktiske verktøy for gjennomføring av samtaler om mistrivsel, stress og sykefravær. Deretter vil Anette Øvrehus, advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt, gå gjennom regler og ny rettspraksis i forbindelse med tilrettelegging for og oppsigelse av medarbeidere med høyt sykefravær.

Tidspunkt: Onsdag 23. oktober

Sted: Bemanningsbyraaets lokaler, Luramyrveien 40, 3. etg, 4313 Sandnes

Vi serverer frokost og kaffe fra kl. 08.15. Seminaret starter kl.  08.30 – velkommen!

Seminaret er kostnadsfritt.

Påmelding i skjema nedenfor.

 

Påmelding

Frokostseminar i Stavanger 23. oktober 2019

Kart

AS3 Transition seminar

Luramyrveien 40, sandnes

Foredragsholdere

23. oktober i Stavanger

Kristin Weholt

Seniorrådgiver i AS3 Transition

Kristin er seniorrådgiver og coach, med fagansvar for AS3s tjenester relatert til stressmestring. AS3 bistår virksomheter med å fremme arbeidsglede og trivsel, og redusere risiko for mistrivsel og stress. Dette kan skje gjennom leder- og medarbeiderutvikling, eller gjennom individuell rådgivning.

Kristin er også rådgiver innen karriere, omstilling og nedbemanning, der hun bistår ledere og HR med å gjennomføre gode omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Les Kristins blogg om samtalen om stress

Anette Øvrehus, advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt

Anette Øvrehus arbeider i Schjødts arbeidslivsgruppe, hvor hun bistår norske og utenlandske virksomheter med alle former for rådgivning innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.

Anette Wilstrup, daglig leder & partner for Stavanger kontoret Qualified Solutions Stavanger AS (tidl. Bemanningsbyraaet Stavanger AS).

Selskapet tilbyr tjenester innen to merker;  Bemanningsbyraaet & Qualified Professionals.  Vi leverer innen tre forretningsområder; rekrutteringstjeneste, sluttvurdering og midlertidig bemanning med fokus på administrative stillinger, regnskap, økonomi, HR, lager og logistikk, IT og ingeniørfag.

Anette har erfaring fra rekrutteringsbransjen siden 1998; herav de siste 18 årene som leder. Hun har sin utdannelse fra Scandinavian Airline System, hvor hun var ansatt i 11 år. Hun er sertifisert og kvalifisert i bruk av personlighets- og ferdighetstester: Cut-e, OPTO og EASI fra Master Management, SHL OPQi og CCSQ, SLG DISC og Profiles Nordic (Profilvurderingssenter).

 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger