Følg vår blogg!

tirsdag 10. mars Stress ved endring

Velkommen til webinar om stress ved endring!

De fleste virksomheter i dag står i kontinuerlig endring. For den enkelte medarbeider kan kontinuerlig endring være forbundet med et økt stressnivå. Godt lederskap i endring innebærer derfor en god balanse mellom et strategisk perspektiv og et menneskelig perspektiv. I dette webinaret vil vi snakke om følgende:

  • Hva vet vi om stress i forbindelse med økt endringstakt?
  • Hvordan støtte ledere i arbeidet med å følge med på og håndtere stressnivået i virksomheten?
  • Verktøy for å monitorere stress
  • Presentasjon av EVI, AS3s digitale verktøy for å følge med på og håndtere stressnivået i virksomheten

Tidspunkt: 10. mars kl. 09:00-09:45

Webinaret er kostnadsfritt.

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen.

Underveis vil du kunne sende spørsmål til Anna og Einar, som vil besvare spørsmål mot slutten av webinaret.

Velkommen!

Meld deg på webinaret her

Foredragsholdere

Tirsdag 10. mars

Einar Wergeland-Jenssen

Administrerende direktør i AS3 Transition

Einar er organisasjonspsykolog og daglig leder i AS3 Transition Norge. Han har 23 års erfaring med lederutvikling og omtrent like mye erfaring fra offentlige som private kunder. I dette seminaret vil han dele raust av sine erfaringer og samtidig peke på nye kloke grep fremover.

bli bedre kjent med einar

Anna Svanberg

Seniorrådgiver

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling.

bli bedre kjent med anna
37

... milliarder norsk kroner koster stress og sykefravær i Norge - hvert år.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger