Følg vår blogg!

Webinar om digitale løsninger 8. oktober Hvordan følge opp medarbeidere gjennom digitale løsninger?

Velkommen til webinar med AS3 Transition tirsdag 8. oktober

Virksomheter har som regel mange dyktige medarbeidere, men også noen som ikke fungerer på en tilfredsstillende måte. Som arbeidsgiver er man forpliktet til å tilrettelegge for at medarbeideren skal finne sin plass og utføre arbeidsoppgavene sine i tråd med arbeidsgivers forventninger. Vi spør oss:

  • Hvordan kan lederen motivere seg selv, og hvordan kan vi få lederne til å ta fatt på de vanskelige samtalene?
  • Hvordan håndterer man medarbeidere som ikke presterer i henhold til virksomhetens krav og vilkår? Finnes det eksempler på gode fremgangsmåter for oppfølgning?
  • Hva skjer når arbeidsgiver har tilrettelagt og gitt mulighet til forbedring, men ingen ting skjer hos medarbeideren?
  • Kan digitale løsninger dyktiggjøre ledere i vanskelige samtaler?
  •  Visning av AS3 sin e-læringsløsning

I dette webinaret gir Bjørn Solend, seniorrådgiver og partner hos AS3 Transition, praktiske tips til HR og ledere som har medarbeidere som ikke presterer tilfredsstillende. Det vil bli lagt vekt på god og tydelig kommunikasjon. Mats Langfeldt Dahlback, digital forretningsutvikler vil deretter gi råd om bruk av digitale verktøy for å støtte prosessen.

Tidspunkt: Tirsdag 8. oktober kl. 09.00 - 09:45. 

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Ta gjerne med IT-leder eller andre i din virksomhet også (seminaret er forbeholdt HR og ledere). 

Velkommen til et spennende webinar om et svært aktuelt tema!

 

 

meld deg på her

Foredragsholdere

Webinar 8. oktober

Bjørn Solend

Partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Bjørn jobber til daglig med å hjelpe virksomheter med ulike endringsprosesser, gjerne knyttet til digitalsering. Han har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter. 

bli bedre kjent med bjørn
Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Mats Langfeldt Dahlback

Digital fag- og forretningsutvikler AS3 Transition

Mats er digital fag- og forretningsutvikler i AS3 og jobber i skjæringspunktet mellom fag, teknologi, og design. Han er engasjert i utviklingsprosjekter både lokalt i Norge og ved hovedkontoret i Danmark, i tillegg til å jobbe tett med kunder i større ledertreningsprosjekter.  

 

mats på linkedin
Mats Langfeldt Dahlback
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger