Følg vår blogg!

Webinar om medarbeiderskap torsdag 5. desember Hvordan få til intern mobilitet?

Velkommen til kostnadsfritt webinar om intern mobilitet 5. desember 

Vet du hvilken kompetanse virksomheten din trenger om 3 – 5 år? Hvem har ansvaret for at den rette kompetansen er på rett plass til rett tid? Og hvordan skal du egentlig kunne planlegge for dette i et arbeidsliv hvor endringer skjer hyppigere og i et stadig høyere tempo?

AS3s erfaringer er at de mest tilfredse og verdifulle ansatte er de som selv medvirker til å skape en karrierefremgang hvor de føler at de bruker sin kompetanse riktig, og får nye og viktige utfordringer. Samtidig vet de færreste hvordan de faktisk skal gjennomføre det i praksis. Ledere på sin side synes det er vanskelig å forutsi hva de trenger. 

Monica Lærum Svegård, rådgiver og fagansvarlig for coaching i AS3, vil i dette webinaret se nærmere på:

  • 6 hovedkategorier av tendenser som endrer måten vi jobber på i dag, og fremover.
  • Hva trenger medarbeideren som vil utvikle seg, men som ikke vet i hvilken retning?
  • Hva trenger lederen som ønsker mobilitet og omstillingsevne, men som ikke vet i hvilken retning eller hvordan dette skapes?
  • Hvordan kan HR og organisasjonen skape en kultur som fremmer intern mobilitet og gjensidig ansvar for kompetanseutvikling?

Tidspunkt: Torsdag 5. desember kl. 09.00 – 09.45

Webinaret er kostnadsfritt.

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Underveis vil du kunne sende spørsmål til Monica. Vi besvarer spørsmål mot slutten av webinaret.

Velkommen!

meld deg på webinaret her

Foredragsholder

Torsdag 5. desember

Monica Lærum Svegård

Rådgiver i AS3 Transition

Monica er rådgiver og coach innen karriere, omstilling og jobbrelaterte endringsprosesser for enkeltpersoner og virksomheter. Det innebærer blant annet prosjektkoordinering og veiledning i samarbeid med store og små kunder i forbindelse med outplacement og karrierecoaching, for å sikre at hver enkelt medarbeider opplever nødvendig trygghet og inspirasjon i sin endringsprosess.

Monica er forretningansvarlig for coaching og instruktør på AS3 sin coachingutdannelse og i coachende lederskap for kunder.

bli bedre kjent med monica
Monica Lærum Svegård
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger