Følg vår blogg!

Stress & sykefravær Hvor godt kjenner du egentlig nivået på trivsel og stress i virksomheten din?

Styrk trivselen og reduser stress

Vi kjenner historiene. Fra en venn, fra en kollega. Ja, kanskje har vi opplevd det selv. Vi må alle forholde oss til trivsel og stress i arbeidslivet. I AS3 Transition styrker vi trivsel, forebygger stress og reduserer sykefravær – gjennom leder- og medarbeidertrening og individuell rådgivning.

kontakt kristin weholt for mer informasjon

Økt trivsel gir bedre resultater

Jobbmessige resultater og trivsel er to faktorer som avhenger av hverandre, og kan påvirkes av godt lederskap. Det er ingen tvil om at mennesker som trives og som leverer gode resultater, er mindre syke og håndterer utfordringer og endringer på bedre måter enn de som ikke trives og underpresterer.


Individuelle programmer og coaching for ledere

Vårt program leveres både til enkeltindivider og ledergrupper. På individnivå jobber vi for å gi mottakeren de nødvendige verktøy som trengs for stresshåndtering i hverdagen, i tillegg til at vi sørger for økt velvære, å finne tilbake til jobbgleden og å videreutvikle medarbeidere og lederes jobbmessige resultater. Vi gir også ledere den innsikten de trenger for å kunne ha gode samtaler rundt medarbeideres evne til å prestere godt i jobben - slike samtaler skal, hvis de utføres på gode måter, bidra til økt produktivitet, motivasjon og jobbglede.

37

.. milliarder norske kroner koster stress og sykefravær for Norge - hvert år.

Ønsker kontakt

Ønsker du mer kontakt om hvordan vi hjelper bedrifter med å forebygge stress og sykefravær?

AS3 Transitions nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og lær mer!

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger