Følg vår blogg!

trivselsmåling Kjenner du til trivselen på din arbeidsplass?

Stadig flere organisasjoner arbeider strategisk med å fremme trivselen og forebygge stress, og dermed senke sykefraværet. Dette styrker arbeidsgleden, motivasjonen, innovasjonen og bunnlinjen.

Stress er likevel en voksende utfordring. Norge har Europas høyeste sykefravær, og dette koster det norske samfunnet 37 milliarder kroner. De to største årsakene til sykefraværet er muskel- og skjelettplager og psykiske plager. I STAMIs Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 kan vi lese at 25% av alle tilfellene med psykiske plager blant yrkesaktive skyldes psykososiale og organisatoriske forhold ved arbeidsplassen. Ifølge Arbeidstilsynets undersøkelser er stress blant de vanligste årsakene til sykefravær. Samtidig mener mange medarbeidere at arbeidsgivers håndtering av stress ikke er god nok.

Trivsel og risiko for stress i én måling:

AS3 har utviklet det digitale verktøyet «Trivsel på arbeidsplassen», som gir virksomheter og organisasjoner mulighet til å måle både trivselen og risikoen for stress på arbeidsplassen.

Målingen består av 15 spørsmål som fokuserer på fire områder:

  • Mening og mestring i arbeidet
  • Ledelse og samarbeid
  • Virksomhetens verdier
  • Rytme i arbeid og fritid

Det finnes flere målinger på området, men som det eneste i sitt slag måler dette verktøyet både medarbeidernes trivsel og stressrisiko i én og samme måling.

Følg utviklingen over tid:

Verktøyet gir virksomheten mulighet til å arbeide både fokusert og forebyggende, da man med hyppige målinger kan følge utviklingen over tid og dermed løpende justere innsatsen knyttet til stress og trivsel.

Hyppige målinger gir et langt mer reelt bilde av trivselen fremfor å måle én enkelt gang i året – slik mange virksomheter gjør i dag.

I denne artikkelen kan du lese de mest stilte spørsmålene om trivselsmålingens oppbygning

Dere får en måling som:

  • gir overblikk over trivselen og risikoen for stress hos den enkelte medarbeider, avdelingen og virksomheten som helhet
  • enkelt, raskt og med få spørsmål støtter opp om å opprettholde god trivsel samt forebygge stress
  • øker muligheten for konstruktive dialoger om utfordringer i hverdagen og former en kultur som fokuserer på handling og oppfølgning
  • skaper rom for å utvikle en arbeidsplass hvor medarbeiderne kan prestere samtidig som stress og sykefravær reduseres
  • gjør at virksomheten kommer tettere på medarbeiderne

Pris:

Prisen for målingen – og de medfølgende ytelsene – er 220 kr i året per medarbeider som inngår i målingen. Utover dette er det en engangsutgift på kr. 18.000,- som dekker oppstart, planlegging og en innledende workshop for lederne.

Last ned brosjyre om trivselsmålingen her

Ekstraytelser etter behov:

Videre er det mulighet for støtte i form av rådgivning eller workshops til berørte medarbeidere samt en rekke leder-workshops som utdanner lederne til å håndtere arbeidet med trivsel og stress i deres organisasjon på best mulig måte.

 

les mer om rådgivning i stressmestring

Mer informasjon

Seniorrådgiver Kristin Weholt hjelper deg gjerne

Kristin Weholt
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger