Følg vår blogg!

workshop Ta ansvar for egen balanse mellom jobb og fritid

Mange kan kjenne seg igjen i utfordringen med å skape en fornuftig balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Man møter krav fra begge arenaer. Samtidig har man ønsker om at begge disse arenaene skal fungere og utvikle seg. Dette kan utfordre balansen mellom arbeid og fritid.

En sunn balanse mellom arbeid og fritid

I en tid hvor arbeidspresset øker og den teknologiske utviklingen gjør oss tilgjengelige 24 timer i døgnet, kan det være stadig vanskeligere å oppnå en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Grensene mellom privatliv og arbeidsliv hviskes ut, og i siste instans kan begge arenaer ende med å lide av det.

En sunn balanse mellom arbeid og fritid reduserer risikoen for stress og mistrivsel. Denne balansen og et tydelig skille mellom jobb og privatliv beskytter medarbeidere mot utbrenthet, og legger til rette for gode arbeidsprestasjoner hver dag – uten at det går på bekostning av personlige behov.

Det individuelle ansvaret

På arbeidsplassen er det ledelsens ansvar å legge til rette for at medarbeiderne kan trives og være effektive. Men medarbeiderne har også selv et stort ansvar for å prioritere riktig, slik at de kan levere i henhold til virksomhetens krav og mål. Er medarbeiderne i stand til å opprettholde en balanse mellom arbeid og fritid under disse vilkårene?

AS3 Transition tilbyr workshopen «Effektivitet og trivsel» for medarbeidere, der målet er å skape økt forståelse hos medarbeiderne for medansvar knyttet til egen trivsel og effektivitet på arbeidsplassen.

Bevare sunn balanse mellom arbeid og fritid

Deltakerne får økt innsikt og konkrete verktøy for hvordan de kan mestre en travel og presset hverdag, bruke energien sin optimalt og slik styrke egen trivsel og personlige effektivitet, forebygge stress og opprettholde balansen mellom arbeid og fritid.

Workshopen varer en halv dag, finner sted på arbeidsplassen og tar utgangspunkt i konkrete eksempler fra arbeidshverdagen deres. Det veksles mellom foredrag og praktiske øvelser.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger