Meld deg på våre webinarer!

Stressmestring og trivsel Ønsker du verktøy til å håndtere stress?

Vi støtter virksomheter i å forebygge og håndtere mistrivsel og stress. Vår rådgivning gir medarbeidere verktøy til å bevare arbeidsglede og effektivitet i en presset hverdag. Ledere lærer å gjenkjenne tegn på stress i en tidlig fase, og trenes i adferd som fremmer trivsel.

Individuell rådgivning i stressmestring

Vår rådgivning i stressmestring har som mål å gi medarbeideren verktøy til å sikre trivsel og helse, prioritere riktige oppgaver og prestere godt. Slik fremmes effektiv selvledelse, og sykefravær og uønsket turnover forebygges. Rådgivningen kombineres med coaching, som skal gi medarbeideren større bevissthet om personlige ressurser og handlingsmuligheter. Passer for:

  • medarbeidere som opplever hverdagen som krevende, og som står i fare for å bli sykmeldt
  • medarbeidere som er sykemeldt på grunn av mistrivsel og stress, og som skal komme varig tilbake i jobb
  • ledere som ønsker å forebygge og håndtere mistrivsel og stress hos seg selv og sine medarbeidere

Workshops i stressmestring

Vi tilbyr workshops i stressmestring for grupper av både ledere og medarbeidere.

  • Workshopen «Ledelse og trivsel» forbereder ledere i å gjenkjenne tegn på mistrivsel og stress hos sine medarbeidere. Deltakerne får trening i oppfølgingssamtaler og lederadferd som fremmer arbeidsglede. 
  • Workshopen «Effektivitet og trivsel» forbereder medarbeidere i å gjenkjenne tegn på mistrivsel og stress. Deltakerne får praktiske verktøy til å prioritere riktige oppgaver, fremme arbeidsglede og skape balanse mellom arbeid og fritid.
Gratis e-bok: 8 trinn til økt trivsel i din virksomhet

Book et møte

med Anna Svanberg for mer informasjon

AS3 Transitions nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og lær mer!

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger