Følg vår blogg!

Arbeidsrelatert sykefravær Hva kan din virksomhet gjøre for å redusere arbeidsrelatert sykefravær?

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt skyldes 15 % av alt legemeldt sykefravær psykososiale og organisatoriske forhold ved arbeidsplassen. Men hva betyr dette i praksis, og hvordan jobber man målrettet med både forebygging og oppfølging av slikt sykefravær?

Vi i AS3 har bistått mange virksomheter med medarbeidere som strever i jobben sin - enten det er på grunn av:

  • endringer i arbeidssituasjonen
  • nye kompetansekrav
  • manglende motivasjon
  • utilfredsstillende prestasjoner
  • mistrivsel eller stress

Dette er typiske situasjoner der medarbeideren, om ikke noe gjøres, får høyt sykefravær, enten i form av mange hyppige fravær eller et langt, sammenhengende sykefravær.

Vi deler gjerne erfaringer vi har gjort oss i dette arbeidet med deg som HR-medarbeider eller leder. Tilnærmingen vår er basert på vitenskapelige, virkningsfulle rådgivningskonsepter både for ledere og medarbeidere, inkludert praktiske verktøy og coaching til refleksjon og læring.  

Ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Weholt for å avtale et møte om arbeidslelatert sykefravær.

Send Kristin en e-post
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger