Meld deg på våre webinarer!

DEn menneskelige siden av endringer Transisjoner

Her er fundamentet vårt. Noen vil kalle det en filosofi.

Endring og transisjon er to sider av samme sak. Endringer setter i gang en transisjon, som er den indre psykologiske tilpasningsprosessen knyttet til de ytre endringene. Når vi forstår hvordan mennesker reagerer på en transisjon, kan vi bedre lede dem gjennom endring

OMSTILLING

Som menneske har vi en unik tilpasnings- og omstillingsevne som setter oss i stand til å håndtere og kontrollere endringer som er nødvendige for å gjøre fremskritt. Likevel må vi anstrenge oss mentalt hver gang vi må omstille oss - dette er transisjonsprosessen.

TRANSISJON

En transisjon er den indre mentale omstillingsprosessen som settes igang av en ytre endring. Det er helt individuelt hvordan hver av oss reagerer på den samme endringen. Ikke alle endringer setter i gang en transisjon. Vi må oppleve at endringen har en viss betydning i forhold til privatlivet eller jobbsammenheng før den kan lede til omstilling og transisjoner.

Når vi opplever en betydningsfull endring, er transisjonen vår mentale måte å tilpasse oss det nye.

Det er derfor normalt for mennesker å reagere når man går igjennom endringer. Reaksjoner på endringer varierer fra person til person, selv om det er et team av kollegaer som erfarer samme endring på deres arbeidsplass.

Når man går igjennom transisjonen vil den typisk påvirke motivasjon og produktivitet på jobb, som kan føre til både produktivitetstap og økonomiske kostnader.

Med den rette støtten, kan man minske både tid tapt og resursstap en endring kan medføre. Vi hjelper medarbeidere og ledere til å komme raskere gjennom transisjonen og omstille seg til den nye hverdagen.

Bilde av transisjonsmodellen: Opphør, omstilling, oppstart

Opphør, omstilling, oppstart

Opphør skjer når en endring har begynt å påvirke oss mentalt. Man reagerer ofte spontant på denne endringen. Uansett om endringen er positiv eller negativ, følger en mental usikkerhet. Det vi er vant til skal bli erstattet av noe nytt. Usikkerheten avtar jo nærmere man kommer omstillingssonen.

Omstilling symboliserer at vi gir slipp på det kjente så det kan bli plass til det nye. Vår egen omstillingsberedskap spiller en stor rolle for hvor raskt vi beveger oss gjennom transisjonen. Mange muligheter melder seg og man må ta konkrete valg om fremtiden og fremtidig karriere.

Oppstart symboliserer klarhet og er et tegn på at vi har nådd oppstartssonen. Man har avklart de personlige avklaringene og fokuserer på den nye situasjonen, nye mål og krav.

Bestill boken Transisjoner

Jeg bestiller boken Transisjoner for Kr 200,- Lær mer om transisjoner og omstilling

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger