Meld deg på våre webinarer!

Våre tjenester Vi hjelper ledere og medarbeidere med å se muligheter i endringer

NEDBEMANNING OG OUTPLACEMENT

Vi støtter virksomheter i planlegging og gjennomføring av nedbemanninger. Vi bidrar til å gjøre prosessen god og verdig for alle involverte parter, og hjelper overtallige ut i ny jobb.

Før nedbemanning

Hvordan forbereder man en god nedbemanning?

Les om vårt bidrag
Under nedbemanning

Hva skal til for å skape trygghet i prosessen?

Les om vårt bidrag
Etter nedbemanning

Hvordan kommer virksomheten godt videre?

Les om vårt bidrag
Outplacement

Karriereveiledning for overtallige medarbeidere

Les om vårt bidrag

LEDERUTVIKLING

Vi trener ledere i grunnleggende lederferdigheter. Vår tilnærming er vitenskapelig fundert, med en kombinasjon av ulike pedagogiske virkemidler. Vi sikrer at læringsressurser er lett tilgjengelig idet en konkret utfordring oppstår, og at treningen får ønsket effekt.

Kritiske lederferdigheter

Hvilke ferdigheter må ledere ha for å skape resultater?

Les mer om vårt bidrag her
Digital ledertrening

Gi lederne deres tilgang til læring når de trenger det!

Les mer om vårt bidrag her

COACHING OG KARRIEREUTVIKLING

Vi støtter ledere og medarbeidere i å delta aktivt i sin egen karriereutvikling internt i virksomheten. Vår tilnærming til coaching er fremtidsrettet og forretningsorientert. Gjennom profesjonelle samtaler utfordrer vi forestillinger vi har om eget eller andres utviklingspotensial. 

Coaching for medarbeidere

Hvordan tar man ansvar for egen karriereutvikling?

Les om vårt bidrag her
Coaching for ledere

Vil du styrke resultater og bli mer effektiv som leder?

Les om vårt bidrag her
Trasitionmanagement
Seniorressurser og karrieremuligheter

Hvordan få det beste ut av seniormedarbeiderne dine?

Les om vårt bidrag her
Utdannelse i transition coaching

Lær å coache ledere og medarbeidere i endring!

Les om vårt bidrag her

STRESSMESTRING OG ARBEIDSGLEDE

Vi støtter virksomheter i å forebygge og håndtere mistrivsel og stress. Vår rådgivning gir ledere og medarbeidere verktøy til å bevare helse, arbeidsglede og effektivitet i en presset hverdag. 

Individuell rådgivning i stressmestring

Hvordan sikre helse, trivsel og effektivitet under press?

Les om vårt bidrag her
Workshops i stressmestring

Slik tar dere sammen ansvar for trivsel og stress!

Les om vårt bidrag her
En som balanserer - illustrasjon av at toppledelse er risikosport
Trivselsmålingen evi

Ta pulsen på trivsel og stressrisiko i din virksomhet!

Evi gjør det enkelt å styrke trivsel og forebygge sykefravær. Hver medarbeider får straks råd om hvordan man kan ta ansvar for egen trivsel og redusere stress.

Les mer om målingen EVI her
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger