Følg vår blogg!

Våre tjenester Endring og omstilling

Services hjul, turkis

Nedbemanning og outplacement

Vi støtter bedrifter i planlegging og gjennomførelse av nedbemanninger. Vi bidrar til å gjøre prosessen god og verdig for alle involverte parter, og hjelper overtallige ut i ny jobb.

Les mer om nedbemanning og outplacement

Karriereveiledning og coaching

Gjennom spesialiserte programmer hjelper vi bedrifter med å utløse potensialet som ligger i hver enkelt medarbeider, noe som igjen bidrar til økt verdiskaping og engasjement i virksomheten.

Les mer om karriereveiledning

Les mer om vår egen coaching-utdannelse

Endringsledelse

Ca. 30% lykkes med sine endringsprosesser. Gjennom våre praktiske treningsprogrammer for ledere og medarbeidere, hjelper vi bedrifter til å oppnå bedre gjennomføringsevne og generell endringskapasitet.

Les mer om endringsledelse

Følg vår blogg og bli inspirert!

AS3 Transition kommer med ukentlige innlegg innen nedbemanning, omstilling, endringsledelse, karriereutvikling og outplacement.

As3 transition blogg