Meld deg på våre webinarer!

Krevende medarbeidere - Hvordan utvikle disse?

Velkommen til webinar om hvordan utvikle medarbeidere som underpresterer tirsdag 3. november

Det å ha medarbeidere som ikke leverer til forventningene, eller underpresterer, er en vanlig problemstilling blant både ledere og HR.  Årsaken til hvorfor medarbeideren ikke presterer som forventet kan derimot være veldig ulike. Hvilken tilnærming man velger har en påvirkning på om medarbeideren endrer atferd, eller fortsetter som før.

Vi har tro på at tydelige forventningsavklaringer kombinert med å gi jevnlige tilbakemeldinger skaper grobunn for å utvikle medarbeiderne i riktig retning. 

Vi vil i dette webinaret snakke om:

  • Hva er tydelig ledelse
  • Hvordan forventningsavklare
  • Hvordan gi tilbakemeldinger
  • Hvordan en coachende tilnærming kan bidra til medarbeidernes utvikling

Jannecke Bugge og Anna Svanberg vil dele av sine erfaringer om hvordan de utvikler ledere til å håndtere medarbeidere som underpresterer, samt gi en innføring i hvordan gi tilbakemeldinger.  

Tidspunkt: Tirsdag 3. november kl. 09.00 – 09.30

Webinaret er kostnadsfritt.

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Underveis vil du kunne sende spørsmål til Jannecke og Anna, som vil besvare spørsmål mot slutten av webinaret.

Velkommen!

Meld deg opp

Foredragsholdere

Tirsdag 3. november

Jannecke Bugge

Jannecke Bugge

Jannecke er seniorrådgiver og leder for karriereutvikling og nedbemanning. Hun holder ledertrening i grupper, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

Mer om Jannecke

Anna Svanberg

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling.

Les mer om Anna
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger