Meld deg på våre webinarer!

Hvordan nå frem med Krevende budskap?

Velkommen til webinar om hvordan du kan nå frem med krevende budskap 20. oktober

I løpet av en karriere innenfor HR eller ledelse er det stor sannsynlighet for at du blir nødt til å overlevere vanskelig budskap til en eller flere medarbeidere. Det kan eksempelvis være ved mangelfull arbeidsprestasjon.

Som arbeidsgiver er man forpliktet til å tilrettelegge for at medarbeideren skal finne sin plass og utføre arbeidsoppgavene sine i tråd med arbeidsgivers forventninger. Herunder er det sentralt å vite hvordan du når frem med krevende budskap.

Vi vil i dette webinaret snakke om:

  • Hvordan kan lederen motivere seg selv, og hvordan få ledere til å ta fatt på de vanskelige samtalene?
  • Hva er en sviktende eller mangelfull arbeidsprestasjon?
  • Hvordan håndtere medarbeidere som ikke presterer?
  • Gjennomføring av den krevende samtalen digitalt

Bjørn Solend og Maja Vikan serverer praktiske tips til HR og ledere som har medarbeidere som ikke presterer tilfredsstillende. Det vil bli lagt vekt på god og tydelig kommunikasjon. 

Tidspunkt: Tirsdag 20. oktober kl. 09.00 – 09.30

Webinaret er kostnadsfritt.

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Underveis vil du kunne sende spørsmål til Bjørn og Maja, som vil besvare spørsmål mot slutten av webinaret.

Velkommen!

Meld deg opp

Foredragsholdere

Tirsdag 13. oktober

Bjørn Solend, partner og seniorrådgiver i AS3 Transition

Bjørn Solend

Bjørn jobber til daglig med å hjelpe virksomheter med ulike endringsprosesser, gjerne knyttet til digitalisering. Han har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Mer om Bjørn

Maja Vikan

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.

Les mer om Maja
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger