Meld deg på våre webinarer!

Hvordan få medarbeidere til å bytte kompetanse, flytte avdeling og endre oppgaver? Intern mobilitet

Velkommen til webinar om intern mobilitet 29. september

Intern mobilitet diskuteres mye i organisasjoner om dagen. Mange trenger ny kompetanse, og det er både krevende og kostbart å lete etter denne kompetansen utenfor organisasjonen. Mange utarbeider gode måter å utvikle medarbeidere for å kunne beholde ansatte over tid.

Vet du hvilken kompetanse virksomheten din trenger om 3 – 5 år? Hvem sitt ansvar er det å sørge for at den rette kompetansen er på rett plass til rett tid? Og hvordan skal du egentlig kunne planlegge for dette i et arbeidsliv hvor endringer skjer oftere og raskere? Dette er noen av de krevende spørsmålene som dukker opp når vi tenker på intern mobilitet.

Aktuelle temaer:

  • Hvordan møte den enkelte ansattes behov samtidig som du har kompetansekrav som er til det beste for virksomheten.
  • Hvordan opprettholde høy kvalitet på drift og samtidig sette av nok tid til utvikling?
  • Hvordan vite hvilken kompetanse vi trenger i fremtiden?

Vi håper at webinaret vil gi deg inspirasjon til å reflektere over kartleggingen av allerede eksisterende kompetanse, og hvordan du kan bruke denne kompetansen fullt ut.

Webinaret passer godt for ledere, HR-medarbeidere som jobber med organisasjonsutvikling.

Tidspunkt: Tirsdag 29. september kl. 09.00 – 09.30

Webinaret er kostnadsfritt.

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før få en mail med link til webinarløsningen. 

Underveis vil du kunne sende spørsmål til Jannecke og Bjørn, som vil besvare spørsmål mot slutten av webinaret.

Velkommen!

Meld deg opp

Foredragsholdere

Tirsdag 29. september

Jannecke Bugge

Jannecke Bugge

Jannecke er seniorrådgiver og leder for karriereutvikling og nedbemanning. Hun holder ledertrening i grupper, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

Mer om Jannecke
bilde av Bjørn Solend

Bjørn Solend

Bjørn jobber til daglig med å hjelpe virksomheter med ulike endringsprosesser, gjerne knyttet til digitalisering. Han har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Les mer om Bjørn
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger