Meld deg på våre webinarer!

Ledelsesprat med Bugge og Svanberg

I vårens ledelsesprat har vi valgt å ha psykologisk trygghet som tema. Årsaken er at vi vet at det er en sterk sammenheng mellom graden av psykologisk trygghet i et team og nærmeste leder.

Jannecke og Anna kommer til å presentere funn fra Amy Edmondson sine studier, og gi deg noen råd og innspill til hvordan du som leder kan tilrettelegge for psykologisk trygghet i dine relasjoner og i ditt team.

Sitter du med en problemstillinger fra egen hverdag som berører temaet psykologisk trygghet vil vi gjerne høre fra deg. Jannecke og Anna ønsker å få tilsendt både problemstillinger og spørsmål som de kan bruke i webinaret for å gjøre innholdet så relevant og levende som mulig. Vi lærer gjennom å overføre teori til praksis, og din problemstilling kan bidra med nettopp dette. Alle innsendelser vil selvsagt bli anonymisert.
Mailen sender du til asvan@as3.no, merk emnefeltet med Ledelsesprat.

Uansett om du har en problemstilling som du ønsker Jannecke og Anna sine faglige perspektiver på eller ikke, er du selvsagt velkommen til ledelsesprat. Her blir det forhåpentligvis mye å lære, og det vil bli delt ut en liste med gode spørsmål som kan brukes for bygge psykologisk trygghet.

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 11. mai 09:00-09:30

Anna Svanberg

Anna Svanberg

Seniorrådgiver

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling.

Mer om Anna

Jannecke Bugge

Jannecke Bugge

Daglig leder AS3 Transition

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

 

Mer om Jannecke
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger