Meld deg på våre webinarer!

Stress Hvordan motvirke stress i organisasjonen?

Hvorfor er det slik at noen står han av, mens andre knekker når motgangen blir stor?

Vi leser i mediene at stresset i norske virksomheter øker, og vi vet at endring og omstilling ofte er blant kildene til det økende stresset.

Nå skal vi ha et webinar for å rette søkelyset på hva organisasjoner kan gjøre for å bygge en kultur kjennetegnet av medarbeidere som er gode på å lede seg selv fra dag til dag, og som møter endringer med optimisme, uten at stresset får overtaket.

Jannecke Bugge og Anna Svanberg vil i webinaret gå nærmere inn på:
- Hva resilience betyr, og hvordan det kommer til utrykk i en organisasjonskultur
- Symptomer på mistrivsel og stress i organisasjonen
- Hvordan utvikle medarbeidere til å bli gode selvledere

Dette er et webinar som passer for alle som er interessert i personlig og organisatorisk utvikling.

Tidspunkt: Tirsdag 1. juni kl. 09.00 – 09.30

Webinaret er kostnadsfritt.

Velkommen!

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 1. juni, 09:00-09:30Jannecke Bugge

Leder BTB

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.Anna Svanberg

Seniorrådgiver Lederutvikling

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger