Meld deg på våre webinarer!

Webinar Hvordan bruke emosjonell intelligens i ledelse?

Mange virksomheter har som sin høyeste prioritet å finne ut hvordan de skal utvikle sine ledere og rekruttere riktige mennesker for å kunne flytte virksomheten fremover.

Det er ikke overraskende. Ineffektive ledere koster virksomheten millioner i indirekte og direkte kostnader. Det viser seg fra studier gjennomført av Gentry 2010 og Gentry&Chappelow 2009, at halvparten av dagens ledere faller i kategorien ineffektive. 

Mange lederteorier viser at evnen til å ha og utøve empati er en viktig del av effektivt lederskap.  

Center of creative leadership har gjennomført et studie på 6700 ledere fra 38 land og funnet at empati hos lederen har en positiv korrelasjon med høye jobbprestasjoner. Dette forteller oss at ledere i dag trenger å være mer personfokusert, derfor setter vi temaet emosjonell intelligens på agendaen. 

Vi kan dele emosjonell intelligens opp i fem kompetanser: 

  • Være selvbevisst gjennom å kjenne til egne følelser 
  • Kunne regulere og styre egne følelser 
  • Kjennskap til hva som motiverer deg 
  • Empati - Kjenne igjen og forstå følelser hos andre 
  • Relasjonsbygging 

Den gode nyheten er at emosjonell intelligens ikke er statisk, den kan utvikles! 

På webinaret 31.08 vil Jannecke Bugge og Anna Svanberg snakke om hvordan du kan utvikle din emosjonelle intelligens og hvorfor du vil ha nytte av dette i din rolle som leder. 

Velkommen! 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 31. august, 09:00-09:30


Jannecke Bugge

Head og Leadership Development

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.


Anna Svanberg

Senior Advisor Leadership Development

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger