Meld deg på våre webinarer!

Webinar Samarbeid på tvers i komplekse organisasjoner

Arbeid – og organisasjonslivet blir stadig mer spesialisert og virksomhetens overordnete oppdrag deles opp i mindre og håndterbare oppgaver basert på kompetanse og funksjonalitet.

Dette er nødvendig for å kunne levere både effektivt og med god kvalitet. Samtidig skjerper det kravet og god koordinering – og med det samhandling på tvers av både roller, funksjoner, enheter og organisasjoner. 

Samhandling på tvers utfordrer den klassiske tenkning omkring organisasjon-, leder- og medarbeiderskap, og byr med det, på nye og store muligheter for å levere godt på «oppdraget». 

Tirsdag 14. september vil vi presentere våre tanker omkring samhandling på tvers. Vi vil by på noen praktiske tilnærminger til hvordan legge til rette for og bidra til hvordan få til samhandling på tvers der det er nødvendig.

Vi vil også by på noen tankekors knyttet til når samhandling på tvers IKKE er å anbefale – og hvordan du kan styre unna forventning om samarbeid «kun for samarbeidets skyld».  . 

Vi vil gå nærmere innpå: 

  • Når er samhandling på tvers nødvendig – og når er det bortkastet og dysfunksjonelt 
  • Hvilke perspektiver er nyttige for å få til god samhandling på tvers av … 
  • Praktiske grep for både ledere og medarbeidere som bidrar i samhandling på tvers 
  • Hvordan komme i gang? 

Vi gleder oss til å de seg der!

 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 14. september, 09:00-09:30


Anna Svanberg

Seniorrådgiver Lederutvikling

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger