Meld deg på våre webinarer!

Webinar Hadde det vært færre krevende samtaler dersom vi var gode på feedback?

Mange ledere gruer seg til krevende samtaler. Som mennesker unngår vi gjerne de vanskelige situasjonene, samtidig vet vi at noen samtaler kan bli vanskeligere når tiden går. Hvordan kommer vi i situasjoner med medarbeidere som gjør at vi opplever at det er krevende å ha gode samtaler hvor vi finner gode løsninger? 

Det brukes ofte begrepet «krevende medarbeidere». Vi har lyst til å se på samspillet i en avdeling og stille spørsmålet: Kan det hende at lederen også oppleves som krevende?  

Hvis vi spoler litt tilbake, hva kan være bakgrunnen for at en situasjon tilspisser seg?  
 

I dette webinaret vil vi snakke om:  

  • Hva gjør at vi opplever en samtale som krevende og hva skjer dersom vi utsetter akkurat denne viktige praten? 
  • Hva skiller feedback fra en krevende samtale? 
  • Hvordan jobbe kontinuerlig med feedback?  

Vi opplever at begrepene krevende samtaler og feedback blandes, og ønsker å belyse hvordan vi kan få til å lede på en slik måte at vi bygger tilbakemeldingskultur og skaper rom for kontinuerlig læring. 

Velkommen til ny tirsdag med påfyll til hverdagsledelse! 

 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 28. september, 09:00-09:30


Jannecke Bugge

Head og Leadership Development

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.


Anna Svanberg

Senior Advisor Leadership Development

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger