Meld deg på våre webinarer!

Webinar Hvordan minske risikoen for arbeidsrelatert sykefravær

Du har sannsynligvis truffet på medarbeidere som virker lite motiverte, ikke presterer tilfredsstillende eller gir uttrykk for misnøye og mistrivsel. Dette er medarbeidere som står i fare for å bli en del av den arbeidsrelaterte sykefraværsstatistikken.


I en årrekke har vi bistått ledere som har oppdaget medarbeidere som sliter, men som ikke vet hvordan de håndterer situasjonen. Vi har hjulpet medarbeidere til å bli handlekraftige, bli tryggere på sin kompetanse og sine betingelser for å trives. Og vi har fasilitert dialogen mellom leder og medarbeider for å sikre økt motivasjon, gode arbeidsprestasjoner og trivsel.

I dag er flere tilbake i kontorlandskapet og ledere og HR er nødt til å ta tydelige grep for å ivareta medarbeidere. Det har vært en periode med ekstra tid til ettertanke, konflikter har muligens blitt satt på pause fra hjemmekontoret, men dukker nå opp igjen.


I dette webinaret deler vi erfaringer fra coachingrommet og programmer som gir dere verktøy til sammen å håndtere vanskelige situasjoner.

Du møter Maja Vikan, AS3, og Kristin Weholt, rådgiver og coach med særlig tyngde innen stress og trivselshåndtering.

 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 5. oktober, 09:00-09:30

Kristin Weholt

Kristin Weholt

Karriererådgiver

Kristin er opptatt av å spille på ressursene i den enkelte, slik at mennesker blir i stand til å ta de grepene de trenger for å skaffe den karrieren og det livet som er riktig for seg. Hun har et umettelig behov for å lære, og har blant annet opparbeidet solid kompetanse om hvordan stress påvirker våre tanker, følelser, atferd, relasjoner, kropper og identitet.  


Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger