Meld deg på våre webinarer!

Webinar Psykologisk trygghet – din påvirkning som leder

I dette webinaret har vi valgt «Psykologisk Trygghet» som tema. Årsaken er at vi vet at det er en sterk sammenheng mellom graden av psykologisk trygghet i et team og nærmeste leder. I relasjonsledelse er psykologisk trygghet Alfa Omega.

Det handler om at man trygt skal kunne si i fra, ytre sine meninger og perspektiver uten frykt for at det skal få negative konsekvenser. Psykologisk Trygghet er også en grunnleggende faktor for innovasjon og læringskultur. 

I løpet av webinaret vil vi snakke om vår tilnærming til Psykologisk Trygghet, basert på Amy Edmondson sine studier. Vi vil i tillegg gi deg råd og innspill til hvordan du som leder kan tilrettelegge for psykologisk trygghet i dine relasjoner og i ditt team.  

I løpet av 30 minutter er vårt mål at du skal: 

  1. Ha fått flere perspektiver på hva psykologisk trygghet i praksis innebærer 
  2. Fått faglig påfyll som gjør at du kan reflektere/bli mer bevisst over graden av psykologisk trygghet i dine relasjoner 
  3. Tips til spørsmål og samtaler som bidrar til å styrke psykologisk trygghet 

Mot slutten av webinaret vil vi åpne opp for spørsmål. 

 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 30. november, 09:00-09:30

Jannecke Bugge Bilde

Jannecke Bugge

Head of Leadership Development

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

Anna Svanberg Bilde

Anna Svanberg

Senior Advisor Leadership Development

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger