Meld deg på våre webinarer!

Avstandsledelse etter 11 mnd hjemme

Hvem hadde trodd at avstandsledelse skulle bli en nødvendig kompetanse for så mange ledere i 2020?  

Som mange har fått erfare siden mars, så handler avstandsledelse mer om mennesker, enn hvilke tekniske løsninger som benyttes for å lede teamet på avstand. Mange ble kastet ut i en ny og ukjent måte å skulle lede på. Få hadde erfaring eller kompetanse om hva avstandsledelse egentlig handler om. Vi måtte omstille oss raskt og lære gjennom daglige erfaringer.   

Vi i AS3 har holdt mange webinarer for kunder om Avstandsledelse, vi har også holdt digitale ledertreninger hvor hensikten er å utvikle ledere til å bli gode avstandsledere. Nå ønsker Jannecke Bugge og Anna Svanberg å dele noen av våre praktiske råd med deg. De vil gå nærmere inn på: 

  • Utfordringene med å lede på avstand i 2021 
  • Hvordan skape tydelighet rundt prioriteringer nå som ting endrer seg raskt 
  • Digital møteledelse – hvilke møter må du tenke annerledes om? 
  • Hvordan ivareta relasjon og bygge tillit? 
  • Hvordan følge opp medarbeiderne på en måte som ikke oppleves som kontrollerende 
  • Hvordan kan du ivareta fellesskapet og motivasjonen i teamet 

Dette er et webinar som passer for HR og alle avstandsledere 

Tidspunkt: Tirsdag 16. februar kl. 09.00 – 09.30 

Webinaret er kostnadsfritt. 

Meld deg på i linken under. Du vil i god tid før  en mail med link til webinarløsningen 

Velkommen! 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 16. februar, 09:00-09:30

Anna Svanberg

Anna Svanberg

Seniorrådgiver

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling.

Mer om Anna

Jannecke Bugge

Jannecke Bugge

Daglig leder AS3 Transition

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

 

Mer om Jannecke
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger