Meld deg på våre webinarer!

– hva vil det egentlig si? Coachende lederskap

Det å ha medarbeidere som ikke leverer til forventningene er en vanlig problemstilling blant både ledere og HR.

Årsaken til hvorfor medarbeideren ikke presterer, kan være veldig ulike. Hvilken tilnærming man velger har en påvirkning på om medarbeideren endrer atferd, eller fortsetter som før.

Vi har tro på at tydelige forventningsavklaringer kombinert med å gi jevnlige tilbakemeldinger skaper grobunn for å utvikle medarbeiderne i riktig retning.

Vi vil i dette webinaret snakke om:

  • Hva er tydelig ledelse
  • Hvordan forventningsavklare
  • Hvordan gi tilbakemeldinger
  • Hvordan en coachende tilnærming kan bidra til medarbeidernes utvikling

Jannecke Bugge og Anna Svanberg vil dele av sine erfaringer om hvordan de utvikler ledere til å håndtere medarbeidere som underpresterer, samt gi en innføring i hvordan gi tilbakemeldinger.

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 22. juni 09:00-09:30

Anna Svanberg

Anna Svanberg

Seniorrådgiver lederutvikling

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling.

Mer om Anna

Jannecke Bugge

Jannecke Bugge

Daglig leder AS3 Transition

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

 

Mer om Jannecke
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger