Meld deg på våre webinarer!

Gir det egentlig resultater for virksomheten? Coaching

Coaching kan være et av de mest effektive virkemidler for å holde ledere og medarbeidere i læringsloopen. Samtidig vekker coachingbegrepet stor skepsis hos mange. Hvor forretningsorientert er det? Hva kan man egentlig bruke det til?

I dette webinaret vil Bjørn Solend og Mats Langfeldt Dahlback belyse hvordan coaching kan være verdifull for virksomheten.

De vil blant annet gå inn på:
- Hva sier forskningen om effekt av coaching?
- Når fungerer coaching og ikke – hva er triggerne?
- Hva slags resultater kan man forvente?

Tidspunkt: Tirsdag 2. mars kl. 09.00 – 09.30 

Webinaret er kostnadsfritt.   

Velkommen! 

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 2. mars, 09:00-09:30

Bjørn Solend bilde

Bjørn Solend

Bjørn jobber til daglig med å hjelpe virksomheter med ulike endringsprosesser, gjerne knyttet til digitalisering. Han har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Mats Langfeldt Dahlback bilde

Mats Langfeldt Dahlback

 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger