Meld deg på våre webinarer!

den menneskelige siden av endring Endringsledelse

Endringstakten i samfunnet er høyere enn noen gang. Dette gjør at det stilles nye krav til både ledere og medarbeidere for å få til vellykkede endringsprosesser.

Hva kjennetegner en prosess som både ledere og medarbeidere I etterkant omtaler som vellykket?

AS3 Transition har hatt nettopp endring som sin kjernekompetanse helt siden oppstarten av selskapet i 1989. Tirsdag 17. November deler Jannecke Bugge og Anna Svanberg noen erfaringer, og vil gi deg konkrete tips til hvordan du kan bli bedre på å lede i endring.

De vil blant annet snakke om:

  • Forskjellen på den forretningsmessige og den menneskelige siden av endring
  • Hvordan forstå endring fra et psykologisk perspektiv?
  • Hvordan oppdage og håndtere motstand?
  • Hvordan bidra til at endringen går så raskt som mulig?

Webinaret passer for alle som har HR og ledelsesansvar.

Velkommen!

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 9. mars, 09:00-09:30

Anna Svanberg

Anna Svanberg

Seniorrådgiver Lederutvikling

Anna kommer fra en rolle som HR- og kommunikasjonssjef i en større virksomhet innenfor transport- og logistikkbransjen. Hun har ledet flere endringsprosesser i egen avdeling, samt to nedbemanningsprosesser der hele organisasjonen ble berørt. Hun har tidligere også vært rådgiver innenfor HR og organisasjonsutvikling.

Mer om Anna

Jannecke Bugge

Jannecke Bugge

Daglig leder AS3 Transition

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

 

Mer om Jannecke
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger