Meld deg på våre webinarer!

Internmobilitet Hvordan utvikle en fleksibel arbeidsstokk?

Hvordan utvikle en fleksibel arbeidsstokk? (Internmobilitet) bilde

Intern mobilitet diskuteres mye i organisasjoner om dagen. Mange trenger ny kompetanse, og det er både krevende og kostbart å lete etter denne kompetansen utenfor organisasjonen.

Mange utarbeider gode måter å utvikle medarbeidere for å kunne beholde ansatte over tid.

Vet du hvilken kompetanse virksomheten din trenger om 3 – 5 år? Hvem sitt ansvar er det å sørge for at den rette kompetansen er på rett plass til rett tid? Og hvordan skal du egentlig kunne planlegge for dette i et arbeidsliv hvor endringer skjer oftere og raskere? Dette er noen av de krevende spørsmålene som dukker opp når vi tenker på intern mobilitet.
 

Aktuelle temaer:

  • Hvordan møte den enkelte ansattes behov samtidig som du har kompetansekrav som er til det beste for virksomheten.
  • Hvordan opprettholde høy kvalitet på drift og samtidig sette av nok tid til utvikling?
  • Hvordan vite hvilken kompetanse vi trenger i fremtiden?

Vi håper at webinaret vil gi deg inspirasjon til å reflektere over kartleggingen av allerede eksisterende kompetanse, og hvordan du kan bruke denne kometansen fullt ut.

Webinaret passer godt for ledere, HR-medarbeidere som jobber med bedriftsutvikling.

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Tirsdag 6. april, 09:00-09:30

Bjørn Solend

Bjørn Solend

Partner & Seniorrådgiver

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Mer om Bjørn

Jannecke Bugge

Jannecke Bugge

Daglig leder AS3 Transition

Jannecke jobber til daglig med lederutvikling, og er seniorrådgiver for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser.

 

Mer om Jannecke
Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger